Jitrenka kostým

Kostým od jitřenky v podobě temně tedrého pláště s ozdobnou portou.

Temně modrý plášť ušitý Jitřenkou